Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ogodo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Ako nakupovať

Nakupovať v našom e–shope je veľmi jednoduché a bez problémov to zvládne každý užívateľ.

 1. Na hlavnej strane internetového obchodu www.ogodo.sk v sekcií E-shop si vyberte tovar, o ktorý máte záujem a pridajte si ho v požadovanom množstve do nákupného košíka.
 2. Po vybraní požadovaného tovaru a zadaní množstva stačí stlačiť tlačidlo „Do košíka“ a Vami vybratý tovar sa Vám uloží do nákupného košíka.
 3. Následne prejdete stlačením tlačidla „Košík“ na doplnenie ostatných údajov potrebných na vystavenie objednávky, alebo sa tlačidlom „E-shop“ vrátite do e-shopu a vyberiete si ešte ďalší tovar na zakúpenie.
 4. Pri vypĺňaní osobných a fakturačných údajov vyplňte prosím všetky kolónky, označené ako „povinné“, vrátane zatrhnutia súhlasu s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov. Ak tak neurobíte, systém Vás na to upozorní a Vaša objednávka nebude dokončená. Preprava tovaru je realizovaná prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar bude doručený štandardne, a to ako balík 2. triedy bez poistenia (najlacnejšie riešenie). K cene poštovného je prirátaná aj položka za zabalenie tovaru, tzv. „balné“.
 5. Ako náhle objednávku dokončíte, stlačte tlačidlo „Odoslať objednávku“, Vaša objednávka bude zaregistrovaná a vybavená v čo najkratšom možnom čase.
 6. Objednávka Vám bude doručená na e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili vo formulári s osobnými údajmi.

Pokiaľ Vám bude niečo nejasné, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adresu: info@ogodo.sk.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.ogodo.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov uvedených vo formulári.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a prebratím tovaru.

Dodacie podmienky

 1. Vami objednaný tovar bude expedovaný vždy v čo najkratšom možnom čase. Znamená to, že tovar, ktorý máme na sklade, bude expedovaný maximálne na tretí deň od objednania a v závislosti od vzdialenosti a prepravných lehôt dopravcu, Vám tovar bude doručený. Tovar, ktorý skladom nie je, bude expedovaný okamžite po dodaní na sklad. Jedným dňom sa rozumie pracovný deň.
 2. V prípade kávy, u ktorej momentálne nemáme napražené Vami objednané množstvo, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať aj s predpokladaným termínom expedície. Káva bude odoslaná ihneď, ako sa upraží a zabalí.
 3. Tovar bude expedovaný obchodným balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty.
 4. V prípade nevyzdvihnutia tovaru objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť odosielateľovi čiastku za poštovné a balné.

Reklamácia

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.ogodo.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Tovar môžete reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese ogodo@ogodo.sk.
 3. Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, so všetkým príslušenstvom a dokladmi.
 4. Pri preberaní tovaru sa uistite, či nedošlo k poškodeniu obalu na tovare počas prepravy, čo by mohlo mať za následok znehodnotenie tovaru, alebo úbytok tovaru následkom jeho úniku z obalu. Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravca a Vy máte právo poškodený tovar neprevziať a spísať o tejto udalosti protokol spolu s doručujúcou osobou prepravcu.
 5. Výrobca neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave.

Ďalej sa prosím zoznámte s reklamačným poriadkom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci ma právo podľa novely občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok užívania alebo opotrebovania v pôvodnom obale poslať späť v uvedenom termíne. Náklady na transport nesie zákazník. Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci vráti zákazníkovi peňažnú čiastku poštovou poukážkou alebo na účet v banke v priebehu 30 dní.

Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácii?

 1. Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky jej obsah dôkladne skontrolovať a o všetkých zistených chybách najneskôr do troch pracovných dní informovať predávajúceho e-mailom na adrese ogodo@ogodo.sk.
 2. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do dvoch pracovných dní po prevzatí reklamácie reagovať na reklamáciu kupujúceho s vyjadrením o presnom postupe jej vybavenia.
 3. K reklamácii je nutné predložiť nasledujúce dokumenty: daňový doklad – faktúra, sprievodný list o dôvode reklamácie a poškodený tovar. V sprievodnom liste musí byť zmienené, čo konkrétne je predmetom reklamácie. Zmienené dokumenty spolu s poškodeným tovarom je nutné poslať na adresu sídla firmy: Ogodo s.r.o., Sládkovičova 56/8; Trenčín 911 01.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za poškodenie tovaru vzniknuté pri preprave.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ogodo.sk sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše údaje budú podľa zákona zabezpečené a používané iba v komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Vaše osobné údaje sú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb a slúžia taktiež pre vykonanie nevyhnutných účtovných operácii a vyhotoveniu daňového dokladu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ogodo.sk si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky podľa potreby dopĺňať a meniť, vždy však vybaví objednávky a záväzky voči zákazníkovi platné vo chvíli ich vzniku.