Uzatvorenie prevádzok

Uzatvorenie prevádzok Z rozhodnutia RÚVZ Trenčín sme museli s okamžitou platnosťou uzavrieť obidve naše prevádzky (v Trenčíne aj v Tr. Tepliciach). Stanovisko RÚVZ TN sa odvoláva na „Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. LP/2777/2020“, ktoré je platné od 30.3.2020 do odvolania. späť na zoznam článkov